Jaký bude poplatek v Telči v roce 2016?

Pro rok 2016 zůstává poplatek ve stejné výši 600 Kč. Příští rok bude tzv.„rokem nula“, kdy si budeme na nový systém všichni postupně zvykat a budeme sbírat a vyhodnocovat data za každý dům. Všechny nádoby i popelnice budou proto opatřeny čárovými kódy. Během roku budeme sledovat, jak se občané zapojují a vyhodnocovat, jak je systém efektivní. V případě, že by se nepodařilo výrazně snížit produkci směsného, netříděného odpadu, bude pak nutné v dalších letech přizpůsobit poplatek za odpad skutečným celkovým nákladům a uvažovat i o motivaci finanční, kdy ten kdo netřídí a produkuje velké množství směsného odpadu, bude znevýhodněn.
ADRESA

Kraj Vysočina