K zapůjčení zbýva: 23 9 30
      Přihlásit
◄◄◄◄ 8.7.2024 bude kancelář OHR z provozních důvodů uzavřena,  v nutném případě nás kontaktujte na tel.: 608 547 704 nebo 606 676 842    ◄◄◄◄ 8.7.2024 bude kancelář OHR z provozních důvodů uzavřena,  v nutném případě nás kontaktujte na tel.: 608 547 704 nebo 606 676 842    ◄◄◄◄ 8.7.2024 bude kancelář OHR z provozních důvodů uzavřena,  v nutném případě nás kontaktujte na tel.: 608 547 704 nebo 606 676 842 
1. krok SEZNÁMENÍ SE SE SMLOUVOU
Návrh Smlouvy o výpůjčce a smlouvy darovací
2. krok REGISTRACE ÚČASTNÍKA
Registrace občana nebo společenství vlastníků bytových jednotek
3. krok DOPLNĚNÍ ÚDAJŮ DO SMLOUVY
Doplnění nezbytných informací do návrhu smlouvy
4. krok ODESLÁNÍ SMLOUVY
Odeslání vyplněné smlouvy k zaevidování a podpisu
5. krok VYZVEDNUTÍ NÁDOBY
Informace ohledně možnosti vyzvednutí nádoby

Úvodní stránka

Aktuality

Služby

Formuláře

Často kladené dotazy

Fotogalerie

O nás

Kontakty

DSO OHR

Vyplnění formuláře pro objednání nádob


Vážení občané, tato část webu Oběhového hospodářství Renesanace má za úkol provést Vás problematikou získání odpadových nádob pro třídění odpadů.

K dispozici jsou v současné době nádoby o velikosti 240 l na plast a papír a nově také kompostéry o velikosti 900l.

Cílem tohoto webového formuláře je zjednodušit výdej nádob a všem zájemcům ušetřit čas nutný k sepsání požadovaných smluv o výpůjčce. V klidu domova můžete vyplnit požadované údaje. Poté dojde k vygenerování a tisku smlouvy, kterou následně podepíšete při výdeji nádoby.

Postup se skládá z pěti kroků:
1. Seznámení se s návrhem smlouvy o výpůjčce - veřejný návrh smlouvy o výpůjčce, včetně dvou příloh
2. Registrace občana či statutárního zástupce společenství vlastníků bytových jednotek - pro vypůjčení odpadové nádoby, respektive pro uzavření smlouvy o výpůjčce je nezbytná registrace v systému
3. Doplnění údajů do návrhu smlouvy o výpůjčce - tímto krokem doplníte počet a typ půjčovaných nádob a jejich umístění
4. Odeslání návrhu smlouvy o výpůjčce - odesláním vyplněné smlouvy předáte připravený a zkontrolovaný dokument kanceláři OHR, která zajistí podpis ze strany dobrovolného svazku obcí a připraví nádobu k vyzvednutí
5. Vyzvednutí odpadové nádoby - po schválení a podpisu smlouvy ze strany OHR a přípravě nádoby budete vyzváni elektronickou zprávou a SMSkou k vyzvednutí


A. Jak získáte kompostéry

Pokud doposud nejste v tomto systému registrováni, musíte provést registraci. Pokud již jste registrováni (registrace při výdeji nádob na plast a papír) postačí pouze se do systému přihlásit pro pod jménem a heslem, které jste využili při výdeji nádob na plast či papír. Poté klikněte na „3. krok DOPLNĚNÍ ÚDAJŮ DO SMLOUVY“. Zde vyberte typ smlouvy – kompostér a vytvořte novou smlouvu. Následně odešlete návrh smlouvy. Odesláním vyplněné smlouvy předáte připravený a zkontrolovaný dokument ke kontrole. Po schválení a podpisu smlouvy ze strany města budete vyzváni elektronickou zprávou a SMSkou k vyzvednutí.

V současné době je k výdeji připraveno 100 ks kompostérů. V prvním kole budou přijímány pouze žádosti občanů, kteří dříve nevyužili možnosti získat kompostér od Mikroregionu Telčsko (distribuce v roce 2012). O nádobu může zažádat pouze vlastník, případně spoluvlastník rodinného domu se zahradou v Telči, nebo občan, který vlastní či užívá zahradu v Telči.

Kompostéry budou poskytovány občanům do výpůjčky s tím, že při uzavření smlouvy (při předání kompostéru) bude požadována finanční jistota ve výši 380 Kč. Pokud se občan rozhodně vrátit kompostér nepoškozený do 31.12.2021, bude tato jistota rovněž vrácena. Pokud se občan rozhodne po 1.1.2022 si kompostér ponechat, stane se automaticky jeho vlastnictvím s tím, že jistota již nebude vrácena.
Podmínky pro použití kompostérů jsou součástí Smlouvy o výpůjčce a smlouvy darovací, kterou zájemce musí s Městem Telč uzavřít.

V případě nejasností si neváhejte vyžádat doplňující informaci na e-mail: vladimir.svec@telc.eu, tel.: 567 112 424


B. Jak získáte nádoby na plast a papír

Zájemci získají nádoby zdarma do výpůjčky s tím, že podmínkou je:
  • využívat nádoby výhradně ve městě Telč řádně k ukládání výlučně tříděného odpadu
  • nejméně 3x v jednom kalendářním roce v rámci svozových dnů sběru separovaného odpadu ve městě Telči zajistit výsyp nádoby od své nemovitosti. Přičemž jednotlivé nádoby musí být nejméně z  ½ naplněny a musí obsahovat pouze vymezené odpady. Další podmínky jsou součástí smlouvy o výpůjčce, kterou musí zájemce uzavřít s Dobrovolným svazkem obcí Oběhové hospodářství Renesance.
O nádobu může požádat pouze vlastník, případně spoluvlastník rodinného domu a v případě bytového domu zástupce společenství vlastníků bytových jednotek/bytového družstva. Společenství vlastníků bytových jednotek/bytového družstva mohou získat 2 nádoby na plast a 2 nádoby na papír. Ostatní nemovitosti pouze po jedné nádobě.

Nádoby nejsou určeny po podnikatelské subjekty. Podnikatelé mají ze zákona povinnost zajistit likvidaci svého odpadu. Dobrovolný svazek obcí Oběhové hospodářství Renesance nabízí podnikatelům odvoz tříděného odpadu od provozovny zdarma. Ovšem je nutné mít vlastní nádobu na tříděný odpad – plast či papír.

V případě nejasností si neváhejte vyžádat doplňující informaci na e-mail: info@ohrr.cz, tel.: 608 547 704.
ADRESA

Kraj Vysočina