INTERREG


Přeshraniční spolupráce

Název projektu: ŠETRNĚ K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ

Program:  INTERREG V-A RAKOUSKO - ČESKÁ REPUBLIKA pro období 2014 - 2020

Termín realizace: do 30.9.2019

Stručný popis:
V rámci projektu bude organizovaná exkurze do Rakouska, kde bude navštíveno sdružení pro třídění odpadu a jeho zařízení. V Telči bude pořádána konference o odpadech. Přednášející budou jak z Rakouska, tak České Republiky. Dojde k výměně zkušeností v oblasti odpadového hospodářství.  Na 4 společenské, sportovní nebo kulturní akce bude zapůjčena pojízdná myčka nádobí a vratné kelímky, dle vzoru a zkušeností Rakouského partnera. Na vratných kelímcích bude logo programu. 
Rakouský partner poskytne vzor propagačních materiálů k myčce nádobí a vratným kelímkům. Myčka nádobí bude vždy umístěna na akci a viditelně označena. Obsluha bude zájemce informovat o chodu myčky a zároveň provádět osvětovou činnost, jak předcházet vzniku odpadu. K dispozici bude propagační materiál ve formě letáků dle vzoru partnera.
 

Rozpočet: 12 119,43 EUR 85% způsobilých výdajů


 


 

ADRESA

Kraj Vysočina