K zapůjčení zbýva: 107 36 0
      Přihlásit
►►►  TELČ PŘIPRAVUJE MOTIVAČNÍ SYSTÉM PRO SVÉ OBČANY, VÍCE INFORMACÍ ZDE  ►►►  ZÍSKALI JSME PRO TELČ DOTACI NA POŘÍZENÍ NÁDOB NA PLAST A PAPÍR DO DOMÁCNOSTÍ MŮŽETE VYPLNIT SMOUVU O VÝPŮJČCE!!!! ►►►     ►►►  TELČ PŘIPRAVUJE MOTIVAČNÍ SYSTÉM PRO SVÉ OBČANY, VÍCE INFORMACÍ ZDE  ►►►  ZÍSKALI JSME PRO TELČ DOTACI NA POŘÍZENÍ NÁDOB NA PLAST A PAPÍR DO DOMÁCNOSTÍ MŮŽETE VYPLNIT SMOUVU O VÝPŮJČCE!!!! ►►►     ►►►  TELČ PŘIPRAVUJE MOTIVAČNÍ SYSTÉM PRO SVÉ OBČANY, VÍCE INFORMACÍ ZDE  ►►►  ZÍSKALI JSME PRO TELČ DOTACI NA POŘÍZENÍ NÁDOB NA PLAST A PAPÍR DO DOMÁCNOSTÍ MŮŽETE VYPLNIT SMOUVU O VÝPŮJČCE!!!! ►►►  

Projekty

Název projektu:
Zlepšení systému separace odpadů v obcích OHR

Stručný popis akce:
Záměrem projektu je zlepšení stávajícího systému separace odpadů v obcích DSO OHR.

Cíle a výsledky akce:
Cílem projektu je zlepšení stávajícího systému separace odpadů v obcích dobrovolného svazu obcí zapojených do projektu, snižování obsahu vytříditelných složek ve směsném komunálním odpadu, maximální materiálové využívání odpadů a zvýšení podílu jejich odděleného sběru a snížení podílu jejich skládkování a s tím spojená minimalizace negativních vlivů na životní prostředí i obyvatele a zlepšení situace v předávání odpadů oprávněné osobě k jejich využití či bezpečnému odstranění.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.
 
ADRESA

Kraj Vysočina