JSME OBEC

Z důvodu legislativní změn, spojených se zákazem skládkování neupraveného komunálního odpadu v roce 2024 a se zvyšováním poplatků za skládkování, vznikl na podzim roku 2015 dobrovolný svazek (DSO) čtrnácti obcí, které se rozhodly řešit si svoje odpadové hospodářství samostatně. Prvotní plán je snížit produkci komunálního odpadu tím, že se vytřídí veškerý recyklovaný odpad, který se uvede do dalšího oběhu. Z tohoto důvodu se dostal svazek jméno DSO Oběhové hospodářství Renesance, který posléze založil  společnost OHR Services s.r.o. Hlavními úkoly této společnosti, kromě snížení směsného komunálního odpadu, jsou:

1) Úzká spolupráce s obcemi a jejich obyvateli za účelem snížení současných a budoucích nákladů na odpadové hospodářství

2) Osvěta v rámci odpadového hospodářství

3) Možnost obcí rozhodovat o svém odpadu a způsobu nakládání s ním (rozhodovací pravomoc v  DSO)

4) Zlepšení orientace zástupců obcí v komerční politice svozových firem

5) Co nejpřesnější určení hmotnosti odpadu pro obec, popř. na číslo popisné v obci (možnost vážení svozového auta před vjezdem a po výjezdu z obce, používání QR kódů)

6) Dovybavení sběrné sítě v obci

7) Se souhlasem obce zavedení nového odzkoušeného systému  svozu odpadů (tento systém již řadu let funguje u společnosti STKO Mikulov, od 1.1.2016 již je zaveden i v Telči a v Pavlově)

8) Nová pracovní místa v regionu


Harmonogram svozu obcí svážených OHR Services s.r.o.:
Hostětice
Dolní Vilímeč
Krahulčí
Lhotka
Mysletice
Nevcehle
Nová Říše
Pavlov
Řídelov
Sedlejov
Stará Říše
Telč
Urbanov
Vystrčenovice
Řásná
Kostelní Myslová
Volevčice
Červený Hrádek 
Vílanec

 
ADRESA

Kraj Vysočina