Jak se k žlutým a modrým nádobám na plasty a papír dostanu?

Občané města Telč si mohou tyto nádoby vyzvednout zdarma. Před vyzvednutím je nutné vyplnit kontaktní údaje pro vytvoření smlouvy o výpůjčce, a to prostřednictvím webového formuláře umístěného na internetových stránkách www.ohrr.cz. Zde se zájemci o nádoby dozví i další informace, vč. možného data vyzvednutí. Kdo nemá možnost přístupu na internet, může využít kontaktní telefonní linky 608 547 704. Stejný postup zvolí i zástupci společenství vlastníků bytových jednotek, pokud mají o tyto kontejnery zájem. Doporučujeme žádost neodkládat, neboť žádosti budou vyřizovány v pořadí v jakém budou přicházet. Pokud by se stalo, že nádoby dojdou, bude nutné čekat až se podaří získat dotaci na pořízení dalších. Nádoby budou poskytnuty bezplatně, podmínkou však bude vystavit je k výsypu před dům minimálně třikrát za rok. Žádat je možné oba druhy nádob najednou, ale i jednotlivě. Obdobně lze zažádat i o nové, dotované kompostéry, které budou za výhodnou cenu.
ADRESA

Kraj Vysočina