K zapůjčení zbýva: 23 9 30
      Přihlásit
◄◄◄◄ 8.7.2024 bude kancelář OHR z provozních důvodů uzavřena,  v nutném případě nás kontaktujte na tel.: 608 547 704 nebo 606 676 842    ◄◄◄◄ 8.7.2024 bude kancelář OHR z provozních důvodů uzavřena,  v nutném případě nás kontaktujte na tel.: 608 547 704 nebo 606 676 842    ◄◄◄◄ 8.7.2024 bude kancelář OHR z provozních důvodů uzavřena,  v nutném případě nás kontaktujte na tel.: 608 547 704 nebo 606 676 842 

Antigenní testy pro samotestování - jak nakládat s takovýmto odpadem

Antigenní testy pro samotestování - jak nakládat s takovýmto odpadem 

Pokyny pro správnou manipulaci s takovýmto odpadem:

 Plastové pytle by měly mít minimální tloušťku 0,2 mm. Po naplnění (nejpozději však do 24 hodin) pytel pevně zavažte a na povrchu ošetřete dezinfekčním prostředkem.
 Jsou-li použity pytle z tenčího materiálu, je nutné takové obaly zdvojit. Plastový pytel proto vložte ještě do druhého pytle a zavažte.
 Povrch vnějšího pytle ošetřete dezinfekčním prostředkem a zavázaný pytel až pak dejte do černého kontejneru na směsný komunální odpad.
 Nikdy nenechávejte odpad mimo sběrnou nádobu.
 Po manipulaci s odpadem si pokaždé pečlivě umyjte ruce mýdlem a teplou vodou nebo použijte dezinfekční gel.
 Buďte ohleduplní a minimalizujte riziko pro všechny osoby, které nakládají s odpady.
ADRESA

Kraj Vysočina