K zapůjčení zbýva: 23 9 30
      Přihlásit
◄◄◄◄ 8.7.2024 bude kancelář OHR z provozních důvodů uzavřena,  v nutném případě nás kontaktujte na tel.: 608 547 704 nebo 606 676 842    ◄◄◄◄ 8.7.2024 bude kancelář OHR z provozních důvodů uzavřena,  v nutném případě nás kontaktujte na tel.: 608 547 704 nebo 606 676 842    ◄◄◄◄ 8.7.2024 bude kancelář OHR z provozních důvodů uzavřena,  v nutném případě nás kontaktujte na tel.: 608 547 704 nebo 606 676 842 

JSEM OBČAN

Služby pro občanyHostětice
Dolní Vilímeč
Černíč
Krahulčí
Lhotka
Mysletice
Nevcehle
Nová Říše
Pavlov
Řídelov
Sedlejov
Stará Říše
Telč
Urbanov
Vystrčenovice
Volevčice
Kostelní Myslová
Řásná
Červený Hrádek
Vílanec

 
Z důvodu legislativní změn, spojených se zákazem skládkování neupraveného komunálního odpadu v roce 2024 a se zvyšováním poplatků za skládkování, vznikl na podzim roku 2015 dobrovolný svazek (DSO) čtrnácti obcí, které se rozhodly řešit si svoje odpadové hospodářství samostatně. Prvotní plán je snížit produkci komunálního odpadu tím, že se vytřídí veškerý recyklovaný odpad, který se uvede do dalšího oběhu. Z tohoto důvodu se dostal svazek jméno DSO Oběhové hospodářství Renesance, který posléze založil  společnost OHR Services s.r.o. Hlavními úkoly této společnosti, kromě snížení směsného komunálního odpadu, jsou:
 
1) Úzká spolupráce s obcemi a jejich obyvateli za účelem snížení současných a budoucích nákladů na odpadové hospodářství

2) Osvěta v rámci odpadového hospodářství

3) Možnost obcí rozhodovat o svém odpadu a způsobu nakládání s ním (rozhodovací pravomoc v  DSO)

4) Zlepšení orientace zástupců obcí v komerční politice svozových firem

5) Co nejpřesnější určení hmotnosti odpadu pro obec, popř. na číslo popisné v obci (možnost vážení svozového auta před vjezdem a po výjezdu z obce,
používání QR kódů)

6) Dovybavení sběrné sítě v obci

7) Se souhlasem obce zavedení nového odzkoušeného systému  svozu odpadů (tento systém již řadu let funguje  ve společnosti STKO Mikulov, od 1.1.2016 je zaveden i v Telči a v Pavlově)

8) Nová pracovní místa v regionu
 
ADRESA

Kraj Vysočina