JSME FIRMA

Podle zákona o odpadech č. 185/2001 Sb., je původcem odpadů každý, tj. i právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, při jejíž podnikatelské činnosti vznikají odpady.

Podnikatelé a právnické osoby musí zabezpečit odpovídající zajištění likvidace tohoto odpadu a jeho vytříděných složek sami a na své náklady. K jednotlivým druhům odpadů je nutné vést průběžnou evidenci a doklady o likvidaci všeho odpadu.

Pokud máte řádně uzavřenou smlouvu se svozovou společností na likvidaci směsného odpadu a současně i smlouvu k odstraňování vytříděných složek, vyhnete se sankcím, které pro právnické osoby a fyzické osoby podnikající na základě živnostenského oprávnění mohou dosáhnout až 300.000,- Kč. Je tedy vhodné zvážit, zda takové riziko podstupovat.

Společnost OHR Services s.r.o. nabízí. pytlový, popelnicový i konejnerový sběr odpadu.


 

Právnické osoby, které uzavřou s OHR Services s.r.o. smlouvu na svoz komunálního odpadu mají svoz tříděných odpadu zdarma. Navíc si mohou vyzvednout pytle na plast a papír zdarma v kanceláři OHRs na Městském úřadě – Živnostenský odbor, pí Klímová, po, st 8:00 – 12:00,  nebo po domluvě na tel.:  608 547 704

TERMÍNY SVOZU ODPADU

Hostětice
Dolní Vilímeč
Černíč
Krahulčí
Lhotka
Mysletice
Nevcehle
Nová Říše
Pavlov
Řídelov
Sedlejov
Stará Říše
Telč
Urbanov
Vystrčenovice
Řásná
Kostelní Myslová

 

ADRESA

Kraj Vysočina