Odpadové nádoby

Od 7. prosince 2015 se vydávají odpadové nádoby na plast a papír. Formuláře  jsou k dispozici zde. V současné době již k dispozici nádoby pouze na papír. Pořízení odpadových nádob na plast se předpokládá v listopadu 2016.

                             
ADRESA

Kraj Vysočina