K zapůjčení zbýva: 93 21 0
      Přihlásit
►►►  SVOZOVÝ KALENDÁŘ 2019 TELČ ZDE ►►►  ZÍSKALI JSME DOTACI Z FMP - více v záložce aktuality/INTERREG ►►►   ►►►  SVOZOVÝ KALENDÁŘ 2019 TELČ ZDE ►►►  ZÍSKALI JSME DOTACI Z FMP - více v záložce aktuality/INTERREG ►►►   ►►►  SVOZOVÝ KALENDÁŘ 2019 TELČ ZDE ►►►  ZÍSKALI JSME DOTACI Z FMP - více v záložce aktuality/INTERREG ►►►

Aktuality

auto Iveco

 obrazek

Motivační systém Telč


Město Telč pro rok 2017 připravilo bonusový motivační systém založený na skutečném množství odpadu svezeném od jednotlivých domácností. Tento motivační systém byl plně dobrovolný. Občané, kteří se do systému přihlásili a zároveň za hodnocené období splnili nastavená kritéria (množství svezeného odpadu od domácnosti), získali pro rok 2018 zajímavý bonus.

 

Více informací zde ... více
 obrazek

Besedy a informační akce


V návaznosti na změny a koncepční řešení odpadového hospodářství v Telči byl zrealizován projekt zaměřující se na informovanost/osvětu obyvatel města. V rámci projektu se uskutečnila řada besed, informačních dnů a vytvoření webových stránek shrnující veškeré informace týkající se problematiky nakládání s odpady a všechny další související oblasti životního prostředí.
Celkově tedy byly zrealizovány 3 besedy pro veřejnost, individuální besedy (informační dny), besedy na mateřských školách, základních školách a na místním gymnáziu. Účast na besedách byla zajištěna prostřednictvím tiskových materiálů – letáčky s uvedením problematiky, místem a termínem konání besed.
Veškeré besedy byly naplněny informacemi odpadového hospodářství města, dopady lidské činnosti na přírodu a životní prostředí včetně kvality ovzduší a informacemi z oblasti úspory energie.
Výstupem projektu je zajištění odpovědného přístupu občanů města k životnímu prostředí jako celku.

Prezentace ZŠ
Prezentace MŠ
Prezentace Gymnázium
Prezentace zkvalitňování sběru odpadu
Prezentace zkvalitňování sběru odpadu 2
... více
 obrazek

Odpadové nádoby


Stále jsou k dispozici odpadové nádoby na plast a papír. Formuláře  jsou k dispozici zde

                              ... více
 obrazek

Tašky na třídění pro občany Telče


Občané města Telče mají nyní možnost si vyzvednout zdarma tašky na tříděný odpad. Ve spolupráci s autorizovanou obalovou společností EKO-KOM, a.s. je pro všechny domácnosti v Telči připravena sada tří třídících tašek. Standardní cena této sady je min. 180 Kč. Sada tří tašek je praktickým pomocníkem při třídění odpadu v domácnostech. Sada obsahuje tři snadno omyvatelné tašky, které je možné k sobě spojit suchým zipem. Jednotlivé tašky jsou barevně odlišeny tak, aby bylo třídění odpadů co nejjednodušší. Žluté tašky jsou určeny na plasty, modré na papír a zelené na sklo. 

Více informací: vladimir.svec@telc.eu, Tel.: 567 112 421
  ... více
 obrazek

INTERREGPřeshraniční spolupráce

Název projektu: ŠETRNĚ K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ

Program:  INTERREG V-A RAKOUSKO - ČESKÁ REPUBLIKA pro období 2014 - 2020

Termín realizace: do 30.9.2019

Stručný popis:
V rámci projektu bude organizovaná exkurze do Rakouska, kde bude navštíveno sdružení pro třídění odpadu a jeho zařízení. V Telči bude pořádána konference o odpadech. Přednášející budou jak z Rakouska, tak České Republiky. Dojde k výměně zkušeností v oblasti odpadového hospodářství.  Na 4 společenské, sportovní nebo kulturní akce bude zapůjčena pojízdná myčka nádobí a vratné kelímky, dle vzoru a zkušeností Rakouského partnera. Na vratných kelímcích bude logo programu. 
Rakouský partner poskytne vzor propagačních materiálů k myčce nádobí a vratným kelímkům. Myčka nádobí bude vždy umístěna přímo na akci a viditelně označena. Obsluha bude zájemce informovat o chodu myčky a zároveň provádět osvětovou činnost, jak předcházet vzniku odpadu. K dispozici bude propagační materiál ve formě letáků dle vzoru partnera.
 

Rozpočet: 12 119,43 EUR 85% způsobilých výdajů
 

... více
ADRESA

Kraj Vysočina