Co nás od nového roku v Telči čeká?

Hlavní novinka - pro zájemce máme již v těchto dnech připraveno k bezplatnému zapůjčeny žluté a modré nádoby o objemu 240 l na plasty a papír. To proto, abyste mohli tyto suroviny pohodlně třídit a neukládali je do směsného odpadu. Zvýšení podílu vytříděných složek je jednou z mála šancí jak uspořit, ale zároveň i pozitivně šetřit naše životní prostředí. Nebude tedy nutné nosit vytříděný papír a plast do často vzdálených sběrných hnízd, ale můžete třídit a odkládat odpad doma. Tyto nádoby budou od každé nemovitosti vyváženy jednou měsíčně. Další změna - směsný, netříděný komunální odpad, bude nově vyvážen ve čtrnáctidenní frekvenci. Dle místního průzkumu i podle zkušeností z dalších měst téměř nikdo nenaplní svou popelnici, příp. kontejner za týden. Dále jsme pořídili i nové zahradní kompostéry o objemu 900 l pro zájemce, na které se v minulosti nedostaly.
ADRESA

Kraj Vysočina