Často kladené dotazy

 obrazek

Proč se zavedl nový systém nakládání s odpady?


Průběžně dochází k zvyšování nákladů na svoz a likvidaci každé tuny komunálních odpadů. Přesto, že obce vybírají od svých občanů poplatky za odpad, musí na odpady doplácet. A to nás kvůli nové legislativě razantní zvyšování nákladů teprve čeká - v souvislosti s omezováním a nakonec úplným zákazem skládkování neupraveného komunálního odpadu, který byl plánován na rok roku 2024. Rozhodli jsme se proto nečekat a vytvořit systém, který by udržel náklady na uzdě a který již dobře funguje v řadě jiných měst. Klíčem k úspěchu je snížit produkci směsného, netříděného odpadu (za který se draze platí), vyjmout z něj bioodpad, zvýšit podíl vytříděných složek (papír, plast, sklo, kov – které se naopak prodávají) a přitom zajistit maximální možný komfort pro občany. ... více
 obrazek

Jak se k žlutým a modrým nádobám na plasty a papír dostanu?


Občané města Telč si mohou tyto nádoby vyzvednout zdarma. Před vyzvednutím je nutné vyplnit kontaktní údaje pro vytvoření smlouvy o výpůjčce, a to prostřednictvím webového formuláře umístěného na internetových stránkách www.ohrr.cz. Zde se zájemci o nádoby dozví i další informace, vč. možného data vyzvednutí. Kdo nemá možnost přístupu na internet, může využít kontaktní telefonní linky 608 547 704. Stejný postup zvolí i zástupci společenství vlastníků bytových jednotek, pokud mají o tyto kontejnery zájem. Doporučujeme žádost neodkládat, neboť žádosti budou vyřizovány v pořadí v jakém budou přicházet. Pokud by se stalo, že nádoby dojdou, bude nutné čekat až se podaří získat dotaci na pořízení dalších. Nádoby budou poskytnuty bezplatně, podmínkou však bude vystavit je k výsypu před dům minimálně třikrát za rok. Žádat je možné oba druhy nádob najednou, ale i jednotlivě. Obdobně lze zažádat i o nové, dotované kompostéry, které budou za výhodnou cenu. ... více
 obrazek

Jak bude v Telči svoz od domu nově organizován?


Město Telč je rozděleno na čtyři zóny. V každé zóně bude svoz probíhat v jeden konkrétní den v týdnu v následujícím rytmu: 1. týden směsný, netříděný odpad (popelnice); 2. týden tříděný odpad (žluté a modré nádoby na plasty a papír), 3. týden směsný, netříděný odpad (popelnice), 4. týden nic. Hospodaření s odpady bude zajišťovat nově vzniklý dobrovolný svazek obcí„Oběhové hospodářství Renesance“ prostřednictvím své společnosti OHR services s.r.o. ... více
 obrazek

Co se v odpadech v Telči nemění?


Kvůli zachování maximálního komfortu zůstává v nezměněné podobě vše, na co jste dosud zvyklí: stávající sběrná hnízda s barevnými 1100 l kontejnery, sběrné dvory i mobilní svozy objemných, kovových a biologických odpadů. ... více
ADRESA

Kraj Vysočina